Kardos Lovasiskola

Dajka
szakképesítés

Soha nem volt még
ekkora kereslet
pedagógiai
asszisztensekre

Asszisztens

A gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik.

Soha nem volt még ekkora kereslet pedagógiai asszisztensekre, dajkákra, mint napjainkban! A közoktatásban tapasztalható munkaerőhiány, a jogszabályi környezet változása, a nevelési és oktatási feladatok átalakulása összességében óriási keresletet generált a piacon, a pedagógiai asszisztensek és dajkák szinte korlátlan lehetőséggel találkoznak a munkaerőpiacon.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtási kormányrendeletének 1. számú mellékletének B pontja szerint a nevelési-oktatási intézmények kötelesek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalót alkalmazni.

 

Ismerje meg a Kardos Világot!

Mi egy Dajka feladata?

Jól megfigyelhető tendencia, hogy az óvónők feladatai az utóbbi években számtalan, és olykor kényelmetlen adminisztratív és egyéb teendőkkel gyarapodtak, melynek egyenes következménye, hogy még nagyobb fókusz és felelősség hárul a dajkákra a gyermekek mindennapi életének alakítása szempontjából. A Dajka ma már sokkal több, mint az óvónő szárnysegédje, szilárd alapja és meghatározója az óvodai csoportokban zajló folyamatoknak, egyben támogató háttér kolléganőinek, és ha kell, pótanyai melegség a gyermekeknek.

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.


Hol tudsz a képzéssel elhelyezkedni?

 • Óvodákban, bölcsődékben dajkaként
 • Gyermekotthonban
 • Játszóházakban
 • Családi napközikben
 • Táborokban
Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

Ezt A VIDEÓT MÁR LÁTTAD?

JÓ KIS VIDEÓ

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

Milyen feltétele van a jelentkezésnek?

Tanfolyam menete:

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

INFORMÁCIÓ

A Dajka szakmai képzésünk célja:

A dajka szakmai képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon felsőfokú végzettségű szakember irányításával bölcsődés és óvodás korú gyermekek ellátására.


Az államilag elismert szakképesítést azoknak javasoljuk, akik:

szeretik a gyerekeket és gyermekek között kívánják tölteni hétköznapjaikat,
• kevés idővel rendelkeznek, előnyben részesítik az online oktatást,
• gyorsan szeretnének eredményt elérni,
• jelenleg is óvodában vagy bölcsödében dolgoznak, de szakirányú végzettségre van szükségük,
• szívesen vesznek részt a jövő generációjának nevelésében,
• akik hatékony csapatmunkában szereznének mélyebb pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket,

A KÉPZÉS DÍJA

Képzési díj befizetése

Kedvezményezett: Sztáv Felnőttképző zrt.
Számlaszám: 10300002-20120980-00003285
A képzés teljes összege: 60.000 Ft
Közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a nevét és a képzés megnevezését: DAJKA
A szakmai vizsga díja várhatóan 55 000 Ft

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

- Jelentkezési lap
- Hozzájáruló nyilatkozat
+ LETÖLTHETŐ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

A dajka képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
 • Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során.
 • Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
 • Képes a munkát a személyiségfejlesztés eszközeként értelmezni.
 • Képes a higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvarmegteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
 • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezet pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
 • Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés / alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
 • Képes felismerni a lázas állapotot.
 • Képes adekvát kommunikációra, az egyéni bánásmód és a gondozási folyamat intimitását figyelembe véve.
 • Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
 • Képes ételt átvenni a szállítótól.
 • Képes az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére.
 • Képes megmérni az étel hőmérsékletét, és azt megfelelő hőmérsékleten tartani.
 • Képes ételmintát venni.
 • Képes az ételt a csoportba szállítani.
 • Tud mosogatni.
 • Megfelelő helyre szállítja az ételmaradékot.
 • Képes a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére.
 • Képes a módszeres munkavégzésre.
 • Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
 • Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek családjáról.
 • Képes empátiára, toleranciára.
 • Képes a személyi gondozási ismeretek alkalmazására.
 • Képes a szakemberekkel való együttműködésre.
 • Egyértelmű és rendszeres visszajelzéseket ad a pedagógusnak / nevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
 • Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási / nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
 • Képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
 • Képes általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni.
 • Képes nyomon követni a bölcsődés és az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
 • Képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.
 • Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
 • Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
 • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezet pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
 • Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés / alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
 • Képes felismerni a lázas állapotot.
 • Képes megítélni a veszélyes tényezők jelenlétét az udvaron.
 • Felismeri a mérgező növényeket.
 • Képes kisebb kerti munkát végezni.
 • Képes a takarítási feladatokat hatékonyan, magas színvonalon elvégezni.
 • Képes a tiszta és a szennyezett felület megkülönböztetésére.
 • Képes a környezet gondozására, tisztántartására.
 • Képes biztonságban tárolni a tisztítószereket.
 • Képes megfelelő védőruházat beszerzésére és használatára.
 • Képes annak megítélésére, hogy mely munkatevékenységeket végezhet együtt a gyermekkel.
 • Képes a gyermek tevékenységének aktív segítésére.
 • Képes a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírások betartására.
 • Képes annak megítélésére, hogy milyen helyzetben és milyen gyakorisággal alkalmazza az elektromos kisgépeket.
Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!


Inkább közvetlenül keresnél minket?

Elérhetsz minket telefonon, e-mail-ben, személyesen és akár Messengeren is!

Kardos Lovasiskola

Az otthonunk! Mi itt mind azért dolgozunk, hogy az állataink a lehető legtökéletesebben el legyenek látva, hogy a környezetünk tiszta és rendezett legyen, hogy a vendégeinknek felejthetetlen élmény legyen amikor hozzánk jönnek, hogy a tanulóink sikeresek és elégedettek legyenek. Ez azért sikerül, mert mi vagyunk a világon a legjobb csapat! Hozzáértés, csapatmunka, szeretet, tisztelet, alázat és szakmaiság határozza meg a mindennapjainkat.

2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.
Hétfő - 7:00 - 20:00
Kedd - 7:00 - 20:00
Szerda - 7:00 - 20:00
Csütörtök - 7:00 - 20:00
Péntek - 7:00 - 20:00
Szombat - 7:00 - 20:00
Vasárnap - 7:00 - 20:00
Érdekel a képzés

További kérdés esetén érdeklődj a +36305554532
telefonszámon, vagy írj nekünk a
kardoslovas@gmail.com e-mail címre.

Nézd meg, milyenek a mindennapok a Lovasiskolában!

Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria
Több kép
Érdeklődés
Hívjon most!