Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens
Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens képzés a Kardos Lovardában.

Asszisztens

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS

Soha nem volt még ekkora kereslet pedagógiai asszisztensekre, dajkákra, mint napjainkban! A közoktatásban tapasztalható munkaerőhiány, a jogszabályi környezet változása, a nevelési és oktatási feladatok átalakulása összességében óriási keresletet generált a piacon, a pedagógiai asszisztensek és dajkák szinte korlátlan lehetőséggel találkoznak a munkaerőpiacon. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtási kormányrendeletének 1. számú mellékletének B pontja szerint a nevelési-oktatási intézmények kötelesek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalót alkalmazni.

MI EGY PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS FELADATA?

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.

A pedagógiai asszisztens szakmai képzésünk célja

 • A képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb gyermeknevelő, gondozó intézményben felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett a kompetenciahatárokat betartva közreműködni a
 • gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.
 • Részt tudjon venni az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Képes legyen felügyelni, kísérni a csoportot, gondozási feladatokat ellátni, részt venni a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.
 • Koordinálni tudja a család és az intézmény kapcsolattartását.
Pedagógiai asszisztens 1
Kardos Lovasiskola háttér 1-2

Hol tudsz a képzéssel elhelyezkedni?

Pedagógiai asszisztens 2
 • Óvodákban, iskolákban pedagógiai asszisztensként
 • Szociális ellátó intézmények munkatársaként
 • Családsegítőként
 • Játszóházakban
 • Családi napközikben
 • Táborokban

Kérdésed van?

Hívj minket most!

Kardos Lovasikola háttér 1-1

Kinek javasoljuk a pedagógiai asszisztens képzést?

Az államilag elismert szakképesítést azoknak javasoljuk, akik

 • szeretik a gyerekeket és gyermekek között kívánják tölteni hétköznapjaikat,
 • kevés idővel rendelkeznek, előnyben részesítik az online oktatást,
 • gyorsan szeretnének eredményt elérni,
 • jelenleg is iskolában vagy óvodában dolgoznak, de szakirányú végzettségre van szükségük,
 • szívesen vesznek részt a jövő generációjának nevelésében,
 • akik hatékony csapatmunkában szereznének mélyebb pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket,
 • akik komplex munkafolyamatokat elvégzésére érzik képesnek magukat.

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány

Pedagógiai asszisztens 3

A pedagógiai asszisztens tanfolyam menete

 • A képzési csoport indulásáról e-mailben értesítünk, mely tartalmaz egy elérhetőséget a képzés online felületéhez (Moodle), a további gyors és hatékony kommunikáció, valamint a szükséges tan-, és kiegészítő anyagok megosztása céljából (ppt, videók, érdekességek, házi feladatok).
 • A szükséges dokumentumokat (Felnőttképzési szerződés, jelentkezési lap, Nyilatkozatok, Képesítő vizsga jelentkezési lap) emailben küldjük, amelyeket postai úton eredetiben kell visszaküldened.
 • Az elméleti ismereteket (digitális elmélet) saját időbeosztásod szerint önállóan sajátíthatod el a rendelkezésre álló tananyagok, valamint Oktatóink segítségével.
 • Oktatóink a képzés során 8 alkalommal (5 óra / alkalom) online konzultációs képzési napot tartanak. Ezeken a részvétel kötelező!
 • Szakmai gyakorlat teljesítése bármely, gyermekeket ellátó intézményben.
 • A tanfolyam végén a képzést lezáró vizsgát szintén az online felületen kell majd teljesítened, amelyről tanúsítványt kapsz.
 • A képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal kell a szakmai vizsgára (régi OKJ-val egyenértékű) jelentkezni, melyet a képzést követően rövid időn belül megszervezünk. A szakmai vizsga díja várhatóan 55.000 Ft.
Kardos Lovasiskola háttér 1-2

A pedagógiai asszisztens képzés során megszerezhető kompetenciák

Pedagógiai asszisztens 4
 • Pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban.
 • A nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Alkalmazni a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit.
 • Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódni az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.
 • A személyiségalapú megközelítésre.
 • Az ember alapvető és magasabb rendű szükségleteinek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban.
 • Különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között.
 • Munkáját az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva megszervezni.
 • Különbséget tenni a nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról.
 • Különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezni feltárásukat.
 • Elemezni a rábízott gyermek/tanuló szociális kapcsolatrendszerében megjelenő deviáns elemeket.
 • Kezdeményezni az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között. Megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét.
 • Együttműködni a krízishelyzetek feltárásában, elemezni a tudomására jutott tényeket. Különbséget tenni tények és hipotézis között.
 • A családtagokkal történő kapcsolatfelvételre, és az adekvát kommunikációra.
 • Együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
 • Megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
 • A programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésére.
 • Különbséget tenni a nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek között.
 • Játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
 • A közművelődési intézmények közül kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
 • Együttműködni a családdal, kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
 • Véleményt alkotni, tapasztalatokat megfogalmazni egy-egy programmal kapcsolatban.
 • Megfelelő körülményeket teremteni a rá bízott gyermek/tanuló egészséges személyiség-fejlődéséhez.
 • Megteremteni a gyermek/tanuló egészséges életkörülményeit.
 • Az individuális segítségnyújtásra.
 • Összefüggéseket keresni és találni a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezt demonstrálni a gyermeknek/tanulónak.
 • A pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítésére.
 • Kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
 • Az adekvát kommunikációra.
 • Betartani a kapcsolatteremtés szabályait.
 • Üdvözölni a gyermeket, családot, bemutatkozásában a lényeges elemekre szorítkozni, kerülni a személyes elemeket. Kommunikációjával fenntartani hallgatósága érdeklődését.
 • Személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.
 • Bizalmi légkört kialakítani és fenntartani a gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Önállóan, de a pedagógus iránymutatása alapján végezni munkáját.
 • Betartani a szakmai kompetenciájának határait
 • Felelősséget vállalni munkájáért és együttműködni a pedagógussal.
 • Munkája során szem előtt tartani a szakma etikai szabályait, és az egyéni bánásmód
 • jelentőségét, a gyermek/tanuló érdekeit, autonómiáját, identitását
 • Kompetenciahatárait megtartani, támogatni a rászoruló gyermeket/fiatalt és családját
Kardos Lovasikola háttér 1-1

A Pedagógiai asszisztens képzés információ

A Pedagógiai asszisztens képzésünk célja
A pedagógiai asszisztens képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon felsőfokú végzettségű szakember irányításával bölcsődés és óvodás korú gyermekek ellátására.

Az államilag elismert szakképesítést azoknak javasoljuk, akik

 • szeretik a gyerekeket és gyermekek között kívánják tölteni hétköznapjaikat,
 • kevés idővel rendelkeznek, előnyben részesítik az online oktatást,
 • gyorsan szeretnének eredményt elérni,
 • jelenleg is óvodában vagy bölcsödében dolgoznak, de szakirányú végzettségre van szükségük,
 • szívesen vesznek részt a jövő generációjának nevelésében,
 • akik hatékony csapatmunkában szereznének mélyebb pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket.

Kérdésed van?

Hívj minket most!

Képzési díj

130.000 Ft

A szakmai vizsga díja várhatóan 58.000 Ft.

Képző intézmény fizetési adatai:
Kedvezményezett: Sztáv Felnőttképző zrt.
Számlaszám: 10300002-20120980-00003285
Közlemény rovatban szíveskedj feltüntetni a neved és a képzés megnevezését: PED ASSZ

Nem akarsz lemaradni?

Érdeklődj most!

Dokumentumok

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok

Kardos Lovasiskola háttér 1-2

Érdekel a képzés?

Írj nekünk!

Töltsd ki az itt található űrlapot, és mi munkanapokon, 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot!

  Olvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót


  2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.

  Hétfő 7:00 – 20:00
  Kedd 7:00 – 20:00
  Szerda 7:00 – 20:00
  Csütörtök 7:00 – 20:00
  Péntek 7:00 – 20:00
  Szombat 7:00 – 20:00
  Vasárnap 7:00 – 20:00
  Kardos Lovasikola háttér 1-1

  NÉZD MEG, MILYENEK A MINDENNAPOK A LOVASISKOLÁBAN!

  Másokat ezek is érdekelték

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük