Kardos Lovasiskola

Pedagógiai
asszisztens

Egy hivatás, ahol
csakis szeretettel
lehet eredményt elérni!

Asszisztens

Pedagógiai munkatárs szakképesítés

Soha nem volt még ekkora kereslet pedagógiai asszisztensekre, dajkákra, mint napjainkban! A közoktatásban tapasztalható munkaerőhiány, a jogszabályi környezet változása, a nevelési és oktatási feladatok átalakulása összességében óriási keresletet generált a piacon, a pedagógiai asszisztensek és dajkák szinte korlátlan lehetőséggel találkoznak a munkaerőpiacon.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtási kormányrendeletének 1. számú mellékletének B pontja szerint a nevelési-oktatási intézmények kötelesek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalót alkalmazni.

Mi egy Pedagógiai asszisztens feladata?

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.

Ismerje meg a Kardos Világot!

A pedagógiai asszisztens szakmai képzésünk célja:

 • A képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb gyermeknevelő, gondozó intézményben felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett a kompetenciahatárokat betartva közreműködni a
 • gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.
 • Részt tudjon venni az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.
 • Képes legyen felügyelni, kísérni a csoportot, gondozási feladatokat ellátni, részt venni a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.
 • Koordinálni tudja a család és az intézmény kapcsolattartását.

Hol tudsz a képzéssel elhelyezkedni?

 • Óvodákban, iskolákban pedagógiai asszisztensként
 • Szociális ellátó intézmények munkatársaként
 • Családsegítőként
 • Játszóházakban
 • Családi napközikben
 • Táborokban

Az államilag elismert szakképesítést azoknak javasoljuk, akik:

 • szeretik a gyerekeket és gyermekek között kívánják tölteni hétköznapjaikat,
 • kevés idővel rendelkeznek, előnyben részesítik az online oktatást,
 • gyorsan szeretnének eredményt elérni,
 • jelenleg is iskolában vagy óvodában dolgoznak, de szakirányú végzettségre van szükségük,
 • szívesen vesznek részt a jövő generációjának nevelésében,
 • akik hatékony csapatmunkában szereznének mélyebb pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket,
 • akik komplex munkafolyamatokat elvégzésére érzik képesnek magukat,
Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

Ezt A VIDEÓT MÁR LÁTTAD?

JÓ KIS VIDEÓ

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

Milyen feltétele van a jelentkezésnek?

Tanfolyam menete:

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

INFORMÁCIÓ

A Dajka szakmai képzésünk célja:

A dajka szakmai képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képessé váljon felsőfokú végzettségű szakember irányításával bölcsődés és óvodás korú gyermekek ellátására.


Az államilag elismert szakképesítést azoknak javasoljuk, akik:

• szeretik a gyerekeket és gyermekek között kívánják tölteni hétköznapjaikat,
• kevés idővel rendelkeznek, előnyben részesítik az online oktatást,
• gyorsan szeretnének eredményt elérni,
• jelenleg is óvodában vagy bölcsödében dolgoznak, de szakirányú végzettségre van szükségük,
• szívesen vesznek részt a jövő generációjának nevelésében,
• akik hatékony csapatmunkában szereznének mélyebb pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket,

A KÉPZÉS DÍJA

A képzés díja

Kedvezményezett: Sztáv Felnőttképző zrt.
Számlaszám: 10300002-20120980-00003285
A képzés teljes összege: 130.000 Ft
Közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a nevét és a képzés megnevezését: PED ASSZ
A szakmai vizsga díja várhatóan 55 000 Ft

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

- Jelentkezési lap
- Hozzájáruló nyilatkozat
+ LETÖLTHETŐ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

A pedagógiai asszisztens képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Kezdeményezni az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között. Megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét.
 • Együttműködni a krízishelyzetek feltárásában, elemezni a tudomására jutott tényeket. Különbséget tenni tények és hipotézis között.
 • A családtagokkal történő kapcsolatfelvételre, és az adekvát kommunikációra.
 • Együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
 • Megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
 • A programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésére.
 • Különbséget tenni a nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek között.
 • Játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
 • A közművelődési intézmények közül kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
 • Együttműködni a családdal, kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
 • Véleményt alkotni, tapasztalatokat megfogalmazni egy-egy programmal kapcsolatban.
 • Megfelelő körülményeket teremteni a rá bízott gyermek/tanuló egészséges személyiség-fejlődéséhez.
 • Pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban.
 • A nevelés színtereit komplexen értelmezni.
 • Alkalmazni a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit.
 • Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódni az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.
 • A személyiségalapú megközelítésre.
 • Az ember alapvető és magasabb rendű szükségleteinek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban.
 • Különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között.
 • Munkáját az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva megszervezni.
 • Különbséget tenni a nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
 • Információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról.
 • Különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezni feltárásukat.
 • Elemezni a rábízott gyermek/tanuló szociális kapcsolatrendszerében megjelenő deviáns elemeket.
 • Megteremteni a gyermek/tanuló egészséges életkörülményeit.
 • Az individuális segítségnyújtásra.
 • Összefüggéseket keresni és találni a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezt demonstrálni a gyermeknek/tanulónak.
 • A pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítésére.
 • Kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
 • Az adekvát kommunikációra.
 • Betartani a kapcsolatteremtés szabályait.
 • Üdvözölni a gyermeket, családot, bemutatkozásában a lényeges elemekre szorítkozni, kerülni a személyes elemeket. Kommunikációjával fenntartani hallgatósága érdeklődését.
 • Személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.
 • Bizalmi légkört kialakítani és fenntartani a gyermekkel/tanulóval és családjával.
 • Önállóan, de a pedagógus iránymutatása alapján végezni munkáját.
 • Betartani a szakmai kompetenciájának határait
 • Felelősséget vállalni munkájáért és együttműködni a pedagógussal.
 • Munkája során szem előtt tartani a szakma etikai szabályait, és az egyéni bánásmód
 • jelentőségét, a gyermek/tanuló érdekeit, autonómiáját, identitását
 • Kompetenciahatárait megtartani, támogatni a rászoruló gyermeket/fiatalt és családját
Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!


Inkább közvetlenül keresnél minket?

Elérhetsz minket telefonon, e-mail-ben, személyesen és akár Messengeren is!

Kardos Lovasiskola

Az otthonunk! Mi itt mind azért dolgozunk, hogy az állataink a lehető legtökéletesebben el legyenek látva, hogy a környezetünk tiszta és rendezett legyen, hogy a vendégeinknek felejthetetlen élmény legyen amikor hozzánk jönnek, hogy a tanulóink sikeresek és elégedettek legyenek. Ez azért sikerül, mert mi vagyunk a világon a legjobb csapat! Hozzáértés, csapatmunka, szeretet, tisztelet, alázat és szakmaiság határozza meg a mindennapjainkat.

2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.
Hétfő - 7:00 - 20:00
Kedd - 7:00 - 20:00
Szerda - 7:00 - 20:00
Csütörtök - 7:00 - 20:00
Péntek - 7:00 - 20:00
Szombat - 7:00 - 20:00
Vasárnap - 7:00 - 20:00
Érdekel a képzés

További kérdés esetén érdeklődj a +36305554532
telefonszámon, vagy írj nekünk a
kardoslovas@gmail.com e-mail címre.

Nézd meg, milyenek a mindennapok a Lovasiskolában!

Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria
Több kép
Érdeklődés
Hívjon most!